Rättsligt meddelande

Begränsning av ansvaret
I största möjliga utsträckning tillhandahåller Tidez / JL Enterprises denna webbplats och dess innehåll "i befintligt skick" och gör inga representationer av något slag, uttryckligen eller underförstått, med avseende på denna webbplats, information, innehåll, material eller produkter som finns på denna webbplats, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Dessutom representerar eller garanterar Tidez / JL Enterprises inte att informationen som är tillgänglig via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Priser och tillgänglighetsinformation kan ändras utan föregående meddelande.

Förutom vad som specifikt anges på denna webbplats, i så stor utsträckning som möjligt ska ingen av dess dotterbolag, styrelseledamöter, anställda eller andra representanter hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår ur eller i samband med användningen av denna webbplats eller information, innehåll, material eller produkter på denna sida. Detta är en omfattande begränsning av ansvar som gäller alla skador av något slag, inklusive (utan begränsning) kompenserande, direkta, indirekta eller följdskador, förlust av data, intäkter eller vinster, förlust av eller skada på egendom och anspråk från tredje part. För att undvika tvivel begränsar Tidez / JL Enterprises inte sitt ansvar för dödsfall, personskada eller funktionshinder i den mån det uppstår från försumlighet från Tidez / JL Enterprises, dess dotterbolag, styrelseledamöter, anställda eller andra representanter.

Tidez / JL Enterprises gör inga medicinska påståenden, eller gör några utfästelser om att Tidez / JL Enterprises är formulerad, designad eller godkänd av någon tillsynsmyndighet för att förhindra sjukdom, viruskontamination eller medicinska tillstånd. Tidez / JL Enterprises och dess webbplats www.tidez.nl och dotterbolag har inte för avsikt att ge medicinsk rådgivning. Produkter, beskrivningar, forskare etc. på dessa webbplatser är endast för informationsändamål. Information som rör hälsa och medicinska tillstånd, produkter och råd på denna eller länkade webbplatser är inte en ersättning för vårdpersonals åsikter.

Tidezs dekorativa träsurfbrädor är endast för dekoration och är därför inte lämpliga för surfing.