Wettelijke kennisgeving

Beperking van de aansprakelijkheid
In de grootst mogelijke mate verstrekt Tidez / JL Enterprises deze website en de inhoud ervan op "as is"-basis en doet hij geen (en uitdrukkelijke weerkeuringen) van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot deze website de informatie, inhoud, materialen of producten die op deze site zijn opgenomen, inclusief, zonder beperking, garanties van handelsbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien verklaart of garandeert Tidez / JL Enterprises niet dat de via deze website toegankelijke informatie juist, volledig of actueel is. Prijzen en beschikbaarheidsinformatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Behalve zoals specifiek vermeld op deze website, zal op de grootst mogelijke wijze geen van haar gelieerde ondernemingen, bestuurders, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Dit is een uitgebreide beperking van de aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schade van welke aard dan ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden. Om twijfel te voorkomen beperkt Tidez / JL Enterprises haar aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of handicap niet tot de mate dat deze voortvloeit uit de nalatigheid van Tidez / JL Enterprises, haar gelieerde ondernemingen, bestuurders, werknemers of andere vertegenwoordigers.

Tidez / JL Enterprises doet geen medische claims, of stelt niet in dat Tidez / JL Enterprises is geformuleerd, ontworpen of goedgekeurd door een regelgevende instantie om ziekten, virusbesmetting of medische aandoeningen te voorkomen. Tidez / JL Enterprises en haar website www.tidez.nl en gelieerde ondernemingen is niet van plan om medisch advies te geven. Producten, beschrijvingen, onderzoekers, etc. op deze websites zijn alleen voor informatieve doeleinden. Informatie met betrekking tot gezondheid en medische aandoeningen, producten en advies over deze of gekoppelde websites in geen substituut voor de gezondheidszorg professionele mening.

De decoratieve, houten surfplanken van Tidez zijn uitsluitend bedoeld voor decoratie en dus niet geschikt om op te surfen.